Privacy Policy

Cum prelucrează BEST București datele tale?

CE DATE COLECTEAZĂ BEST BUCUREȘTI?

Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, informații care pot duce, în mod singular sau prin combinarea mai multor date, la identificarea persoanei respective, în mod direct sau indirect. Date cu caracter personal pot fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, filmări, poze sau alte elemente specifice propriei identității unei persoane, atât din punct de vedere fizic cât și comportamental, economic, cultural sau social.


Cum sunt colectate și prelucrate datele de către BEST București?
BEST București poate colecta și prelucra date cu caracter personal transmise de persoane fizice care își exprimă intenția de a participa la evenimentele organizate de BEST București, precum recrutare de noi membri, EBEC, BESTEM, BEST Course in Summer, alte evenimente, concursuri, tombole, înscrierea la newsletter sau de la persoane care sunt membre ale asociației.
Colectarea datelor personale poate avea loc prin diverse metode, în funcție de modalitatea în care alegeți sa comunicati cu noi: telefonic, prin intermediul poștei electronice, prin utilizarea website-ului https://bestbucuresti.ro/ sau altor website-uri administrate de BEST București precum https://bestbucuresti.ro/ebec/, https://bestbucuresti.ro/bcc/, https://bestbucuresti.ro/visuart/, https://bestbucuresti.ro/bestem/, https://bestbucuresti.ro/summer-course/ sau altele, prin contactarea unui reprezentant/membru BEST București sau prin completarea unor formulare de înscriere.


Categorii de date utilizate de BEST București
În funcție de relația sau interacțiunea pe care o aveți cu BEST București, putem prelucra date precum:

 • Date de identificare și date de contact
  În funcție de scop, datele pe care le putem colecta și prelucra sunt cele de identificare și date de contact precum: nume, prenume, seria și numărul cărții de identitate și alte date din actul de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, profesie/funcție deținută, adrese de domiciliu, informații demografice precum sexul sau nivelul de educație și/sau alte informații pe care decideți să ni le furnizați.
 • Date necesare bunei participării la evenimente
  În funcție de scop, datele pe care le putem colecta și prelucra sunt necesare pentru buna participare la evenimentele BEST București și pentru a evita situațiile neplăcute. Aceste date sunt: alergii, diete personale, mărimea tricoului și/sau alte informații pe care decideți să ni le furnizați.
 • Date colectate în timpul evenimentelor
  În timpul evenimentelor, sunt colectate filmări și poze ce vor fi utilizate doar în scop de promovare a BEST București și a evenimentelor organizate de BEST București. Sunt colectate și date de contact în urma desfășurării de concursuri și tombole în cadrul unor evenimente desfășurate de BEST București, aceste date vor fi utilizate pentru contactarea câștigătorilor și a altor acțiuni specificate în regulamentele concursurilor și tombolelor consultate anterior.

ÎN CE SCOPURI SUNT UTILIZATE DATELE DVS. DE CĂTRE BEST BUCUREȘTI?
BEST București poate colecta, prelucra și păstra datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii unora sau mai multe dintre următoarele scopuri, după caz: pentru înscrierea sau participarea la evenimentele organizate de BEST București, exercitarea calității de membru al asociației BEST București, înscrierea la newsletter, concursuri, tombole, alte evenimente organizate de BEST București la care vă exprimați acordul, contactarea sau informarea în legătură cu orice problema legată scopurile definite anterior.

CUI POT FI COMUNICATE SAU TRANSFERATE DATELE DVS. DE CĂTRE BEST BUCUREȘTI?
BEST București poate comunica sau transfera datele cu caracter personal ale dvs. în condițiile în care acest lucru este necesar pentru a asigura un interes legitim al BEST București sau pentru îndeplinirea unei obligații legale, către următoarele categorii de destinatari: membrii sau foști membrii ai asociației BEST București, alți participanți înscriși la același eveniment organizat de BEST București, autorități publice care au dreptul legal de a solicita astfel de informații, Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale. BEST București poate transmite datele către partenerii săi contractuali, în vederea contactării în scop de recrutare.

CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE DVS. DE CĂTRE BEST BUCUREȘTI?
Ca regulă generală, BEST București prelucrează datele dvs. cu caracter personal:
(i) pe toată perioada exercitării statutului de membru al asociației BEST București
(ii) pe parcursul evenimentului desfășurat pentru care persoana s-a înscris, de exemplu, recrutări, EBEC, BESTEM sau BEST Course in Summer, BCC, Visuart
(iii) ulterior perioadei participării la eveniment timp de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE COLECTATE DE CĂTRE BEST BUCUREȘTI?
BEST București vă permite exercitarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de BEST București, de a obține confirmarea faptului ca prelucrează sau nu datele dvs.
 • Dreptul de acces la datele dvs. și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date, categoriile de destinatari sau destinatarii acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs. se va preciza și sursa acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor personale nu mai este necesară, atunci când vă retrageți consimțământul sau în alte cazuri prevăzute în mod expres de legislația în domeniu după expirarea perioadei de retenție.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

  Pentru exercitarea acestor drepturi puteți înainta către BEST București o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul BEST București. Retragerea consimțământului își va produce efectele în termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.

CUM PROTEJEAZĂ BEST BUCUREȘTI DREPTURILE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR COPIILOR?
BEST București nu oferă servicii în mod direct copiilor sub 16 ani și nu utilizează datele cu caracter personal ale acestora în scopuri de marketing. Cu toate acestea, dacă în mod incidental sunt prelucrate date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani de către BEST București, vom solicita expres acordul părinților în acest sens și vom lua măsuri de securitate adecvate acestei categorii de persoane.


DE UNDE COLECTEAZĂ BEST BUCUREȘTI DATELE DVS.?
În general, BEST București colectează datele în mod direct, de la terți diverși, în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru transferul de date, sau de pe mediile online, prin
Cookie-uri. Orice schimbare adusă acestui formular privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vor fi anunțate persoanelor care și-au exprimat acordul privind prelucrarea acestor date de către BEST București prin intermediul datelor de contact furnizate de acestea. BEST București poate fi contactat prin următoarele mijloace:


Adresa: Splaiul Independentei 313, Rectorat POLITEHNICA, Sala AN 101, sector 6, 060042, București
Email: [email protected]
Pentru întrebări legate de procesul de prelucrare a datelor puteți folosi aceleași date de contact.